Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Raden en commissies Cultureel Erfgoed

Adviescommissie Cultureel Erfgoed

De adviescommissie Cultureel Erfgoed ziet toe op de kwaliteitsvolle organisatie en werking van de beoordelingscommissies. Op basis van de advisering in de beoordelingscommissies formuleert de commissie beleidsgericht advies.

De leden van de adviescommissie staan ook, samen met de voorzitters van de beoordelingscommissies, in voor de afstemming van de adviezen die geformuleerd worden over aanvragen voor indeling en werkingssubsidies.

De leden van de adviescommissie zijn:

 • Jan De Maeyer (voorzitter)
 • Sofie De Caigny (ondervoorzitter)
 • Hilde Cuyt
 • Kathleen De Blauwe
 • Hendrik Defoort
 • Aldwin Dekkers
 • Vlad Ionescu
 • Davy Jacobs
 • Veerle Wallebroek

De secretaris is Wouter Brauns.

De adviescommissie Cultureel Erfgoed wordt benoemd voor een periode van 5 jaar die start op 1 september 2017.

Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants

Voor de beoordelingscommissies, die in het kader van de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet, instaan voor het kwalitatieve, inhoudelijke advies over indelings- en subsidieaanvragen, benoemt de minister:

 • ten minste zeven permanente leden voor de beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties
 • ten minste zeven permanente leden voor de beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants
 • een pool van tijdelijke leden voor de beoordelingscommissies bestaande uit ten minste acht deskundigen musea, ten minste acht deskundigen culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken en ten minste veertien deskundigen cultureel erfgoed algemeen.


Permanente leden

 • Lothar Casteleyn (voorzitter)
 • Eva Van Hoye (ondervoorzitter)
 • Karim Ettourki
 • Anneke Lippens
 • Isabel Lowyck
 • Yves Segers
 • Martine Vermandere
 • Rony Vissers 


Secretaris 

Marc Bastijns 

Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed

De expertencommissie ICE adviseert de aanvragen in het kader van het Reglement voor opname op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.


Julie Aerts (CRKC)

Chantal Bisschop (CAG)

Mariet Calsius (Resonant)

Erik Devroede (Sportimonium)

Sarah Eloy (Huis van Alijn)

Ellen Janssens (tapis plein, moderatie www.immaterieelerfgoed.be)

Daphne Maes (Heemkunde Vlaanderen)

Laure Messiaen (LECA)

Jorijn Neyrinck (tapis plein)

Hilde Schoefs (Openluchtmuseum Bokrijk)

Ineke Strouken (Nederlands Centrum voor Volkscultuur)

Tijl Vereenooghe (ETWIE)

Marc Vervenne (voorzitter Vlaamse UNESCO Commissie)

Veerle Wallebroek (Firmament)

 

Secretariaat

Inge Waer (afdeling Cultureel Erfgoed)

 

Voorzitter

Cindy Zoons (afdeling Cultureel Erfgoed)

Topstukkenraad

In uitvoering van het Topstukkendecreet adviseert de Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed de Vlaamse regering over het beleid inzake het cultureel erfgoed, over de toepassing van het decreet en in het bijzonder over de vaststelling van de lijst en over de toelating om fysische ingrepen op een beschermd voorwerp uit te voeren.

De minister benoemt 9 leden. 

Thomas Leysen, voorzitter

Leen van Dijck, ondervoorzitter

Jan Van der Stock

Catheline Metdepenninghen

Werner Adriaenssens

Anne van Grevenstein-Kruse

Sabine Taevernier

Jan Ceuleers

Gerrit Vanden Bosch 


Secretaris

Ingrid Depoorter - Tel.: 02 553 68 51 - Fax: 02 553 68 43

Pool van experten

De leden van de pool van experten worden aangesteld voor hun expertise over verschillende aspecten van het cultureel-erfgoedveld en -werking.

Uit de pool worden, rekening houdend met de expertise die vereist is om de ingediende aanvragen te adviseren, tijdelijke beoordelingscommissies samengesteld.

De beoordelingscommissies adviseren over:

 • de aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling
 • aanvragen voor landelijke of regionale indeling
 • aanvragen voor werkingssubsidies

 

De leden uit de pool staan het departement Cultuur, Jeugd en Media ook bij voor:

 • de advisering van aanvragen voor kwaliteitslabels
 • de advisering van aanvragen voor projectsubsidies
 • de evaluatie van werkingssubsidies
 • de evaluatie van kwaliteitslabels

 

Overzicht leden van de pool van experten (pdf)