Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

State of the Art


Download het logo van op de website cjsm.be.

De Vlaamse overheid steunt talloze organisaties, initiatieven en projecten van derden. Derden vervullen soms ook opdrachten voor rekening van de Vlaamse overheid ter promotie van Vlaanderen in Vlaanderen of in het buitenland.

Om de herkenbaarheid van Vlaanderen als subsidiërende of opdrachtgevende instantie te verhogen, worden de begunstigden van die subsidies of opdrachten verplicht om bij elke communicatie over de opdracht, gebruik te maken van het nieuwe internationale logo van Vlaanderen.