Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Pers

Woordvoerder minister

Vragen met een beleidsaspect worden in principe steeds beantwoord door de ministeriële woordvoerder of door de minister zelf. Ook communicatie over aangekondigd of (nog) niet-beslist beleid wordt opgevolgd door de ministeriële woordvoerder.

De woordvoerder van Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, is Olivier Van Raemdonck.

E-mail: kabinet.jambon@vlaanderen.beTel. 02 552 60 00


Woordvoerder departement

Vragen over operationele zaken kunnen door het departement worden behandeld. Communicatie over de uitvoering van genomen beleidsbeslissingen gebeurt in pincipe door het departement.

Ilse De Schutter, woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd en Media
E-mail: ilse.deschutter@vlaanderen.be - Tel. 02 553 41 70

Mattijs Deraedt, adjunct-woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd en Media
E-mail: mattijs.deraedt@vlaanderen.be - Tel. 02 553 42 89