Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Opdracht aan FARO vzw

Eind maart 2015 kreeg FARO vzw de opdracht om een tekst te schrijven met daarin algemene principes of uitgangspunten voor een cultureel-erfgoedbeleid in en voor Vlaanderen.

Zaken die daarin aan bod komen zijn o.a.:

  • waarom is er (nood aan) een cultureel-erfgoedbeleid en -benadering
  • wat begrijpen we onder ‘erfgoed’
  • welke benaderingen vraagt erfgoed

De inspiratiebronnen voor de opdracht zijn:

  • internationale verdragen en beleidsteksten, resoluties en conclusies (bv. UNESCO, Raad van Europa, Europese Unie)
  • literatuur, onderzoek, visieteksten en inzichten uit binnen- en buitenland.

Daarbij wordt een vertaalslag gemaakt naar het cultureel-erfgoedbeleid in en van Vlaanderen.

Eind augustus 2015 wordt de tekst opgeleverd.